Odstąpienie od umowy

 1. Sprzedawca informuje, że Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o ochronie konsumentów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 7.2, rozpoczyna się - dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, o czym Sprzedawca informuje Kupującego.
 5. W przypadku skutecznego skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od sprawdzenia Towaru Sprzedający zwraca Kupującemu zapłaconą kwotę.
 6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi (odstąpienia od umowy lub wymiany rzeczy na wolną od wad na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar bezpośrednio na adres: 16-001 Ignatki ul. Kwiatowa 17. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedane Towary.

formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Reklamacje

 1. Reklamacji podlegają otrzymane produkty, które okazały się wadliwe lub ujawniły wadę w trakcie użytkowania (w okresie trwania gwarancji).
 2. Wszystkie reklamacje należy zgłaszać do biura handlowego Spółki: Białystok 15-727 ul. Hetmańska 70, lub na adres emailowy: sklep@galonoleje.pl.
 3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego dowodu zakupu Towarów.
 4. Koszt przesyłki zawierającej reklamowany towar pokrywa Kupujący. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji oznacza zwrot środków poniesionych na wysyłkę.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni.

formularz reklamacyjny

Adres do zwrotu towarów:

Produkty wraz z dołączonym Formularzem proszę przesłać na adres: 

GALON OLEJE Sp. z o.o. 

ul. Kwiatowa 17 

16-001 Ignatki